Начална страница

Еразъм+ КД2 "Иновативна обучителна методология за здравословно хранене на децата в предучилищно и начално образование (HealthEDU)"
Номер на проекта: 2016-1-LT01-KA201-023196
01/10/2016 – 30/11/2018

Join our Community:

   https://www.facebook.com/healtheducommunity

 

Целта на проекта е да възпита и формира навици за здравословно хранене и положително отношение към различните храни и ястия и приготвянето им сред децата, родителите и специалистите, работещи в образователни институции. HealthEDU цели също така да разпространява и насърчава съблюдаването на принципите на здравословното хранене и здравословния начин на живот в рамките на общността, да предложи здравословни храни и ястия, които да бъдат включени в менюто на децата вкъщи и в образователните институции.

Към какво се стремим:

 • да формираме / развием / възпитаме позитивен подход към балансираното и здравословно хранене. Терминът „здравословна диета” включва в себе си научни и основаващи се на практиката препоръки и доказателства, които помагат на общността да разграничава коректната информация от крайностите и да променя стила си на живот;
 • да насърчава принципите на здравословното хранене (балансирано, умерено, разнообразно, с правилни съчетания);
 • да предложи промени или новости в детското меню сред фирмите, ангажирани с приготвяне на храна за училища и детски градини, чрез въвеждане на здравословни ястия и обучение на персонала;
 • да разруши мита, че здравословните продукти и храни не са вкусни и привлекателни;
 • да насърчи производството и потреблението на храни, отговарящи на критериите "keyhole" – опаковани или неопаковани храни с ниско съдържание на сол, захар и мазнини и високо съдържание на фибри и/или полезни хранителни вещества;
 • да ограничи разхищението на храна;
 • да повиши осъзнатостта и социалната отговорност по отношение на значението на правилното хранене за човешкото здраве;
 • да подобри уменията на персонала, ангажиран с приготвянето на храната за деца, да приготвят здравословни и балансирани менюта и атрактивни ястия;
 • да промотира здравословното хранене и начин на живот сред обществото.

Дейностите и резултатите, които ще придружават създаването на иновативна обучителна методология за здравословно хранене в детските градини и начален курс в училищата:

 • проучване и анализ на ситуацията по отношение на здравословното хранене в партньорските страни, както и по отношение на националните приоритети и изисквания, различни инициативи на национално ниво и прочие;
 • Обучителни дейности за общностите (особено за децата) в периоди на отбелязване на конкретни празници, свързани с темата на проекта:
  • 08/11 Европейски ден на здравословното хранене;
  • 22/03 Световен ден на водата;
  • 07/04 Световен ден на здравето;
  • 16/10 Световен ден на храната;
 • Публикуване на здравословни рецепти;
 • Посещения на био-ферми и предприятия за храни;
 • Рисувателни състезания на тема здравословни храни;
 • Уъркшопи, практически семинари за целевата група (на национално ниво);
 • Международни обучителни дейности за екипа;
 • Създаване на методически обучителни материали за здравословно хранене (за деца, родители, педагози, готвачи);
 • Изработване на неформална обучителна програма и апробация от страна на външен експерт оценител;
 • Анализ на коментарите и оценките от целевите групи, от външни заинтересовани страни;
 • Оценка на дейности, процеси, резултати;
 • Дейности по разпространение и формиране на общност за здравословно хранене в социалните мрежи;
 • Устойчивост и приложение в практиката

Въздействие:

 • Общество, информирано по темата за здравословното хранене. Участниците в проекта ще получат знания за здравословното хранене и ще усвоят навици за правилно хранене, както у дома, така и в образователните институции.
 • Участващите организации ще предложат промени на национално ниво: използване на здравословните храни в практиката на фирмите, приготвящи храна за децата и хранителната индустрия, подобрения в менютата на образователните институции.
 • Правилни навици за хранене, разбиране относно това какво представлява здравословната храна, как да я разпознаваме, защо е важна и как да я включим в нашите навици, потребности, което ще е в помощ на ограничаването на заболеваемостта през XXI век.
 • Изготвени методически материали и неформална учебна програма на тема здравословно хранене (за деца, родители и педагози, както и за готвачи), която ще бъде предложена на образователните институции и ще позволи и инициира качествено обучение по здравословно хранене от най-ранна възраст и ще формира правилни хранителни навици и знания за цял живот.
 • Комуникация с национални и регионални телевизии, печатни медии, разпространение на информация в социалните мрежи, обществени сайтове, youtube канал и прочие, което ще подобри разпознаването, разпространението, използването и устойчивостта на проектната идея, дейности и резултати.
 • Участвалите в проекта институции ще бъдат инициатори и лидери в разпространението на здравословния начин на живот и хранене на национално ниво, както и ще станат част от европейска мрежа на институции, приятели на здравословното хранене, която ще се развие по време на и след края на проекта.