Anasayfa

ERASMUS+ KA2 „OKUL ÖNCESİ VE İLKOKUL EĞİTİMİNDE SAĞLIKLI BESLENMENİN GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULANMASINA YÖNELİK YENİLİKÇİ ÖĞRETİM YÖNTEMİ (HealthEDU)“
Proje No. 2016-1-LT01-KA201-023196
01/10/2016 – 30/11/2018

 

Topluluğa katılmak için:

   https://www.facebook.com/healtheducommunity

 

Projenin amacı çocuklara, ebeveynlere, eğitim kurumlarındaki çalışanlara sağlıklı beslenme alışkanlıkları ile gıda hazırlama ve beslenme konusunda eğitim vermek ve olumlu tutum kazanmalarını sağlamaktır. Toplumda sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam biçimi ilkelerini geliştirmek ve teşvik etmek, bununla birlikte eğitim kurumlarında ve evde çocuklara sunulan menülerde sağlıklı yiyeceklere yer verilmesini sağlamak için şunları gerçekleştirmeyi hedefliyoruz:

 • Doğru, sağlıklı ve dengeli beslenme ile ilgili bütünsel bir yöntem oluşturmak, geliştirmek, teşvik etmek ve bu konuda eğitim vermek. Halkın doğru ve yanlış bilgiyi ayırt etmesini sağlamanın yanı sıra kamu sektöründe de büyük bir değişim başlatabilmek için "sağlıklı diyet" terimi ile ilgili standart ve genellemeye ilişkin bilime ve uygulamaya dayanan öneriler sunmak.
 • Sağlıklı beslenme ilkelerini teşvik etmek (dengeli, ölçülü, çeşitli, birleşik);
 • Hazır yemek sektörüne sağlıklı yemekleri tanıtarak ve bu sektörde çalışanlara eğitim vererek çocuk menülerinde değişimler başlatmak;
 • Sağlıklı ürünlerin/özel nitelikli ürünlerin lezzetli ve çekici olmadığına dair yaygın inanışı ortadan kaldırmak;
 • Üretim ve ürün seçimi ile ilgili "anahtar deliği" sembolü taşıyan yiyecekleri teşvik etmek;
 • Yiyecek israfını azaltmak;
 • Kamu farkındalığını ve sosyal sorumluluğu artırmak;
 • Hazır yemek sektöründe çalışanların yemek yapma konusundaki farkındalıklarını sadece zorunlu gıda güvenliği ve kalite gerekliliklerini karşılamak için değil aynı zamanda daha çekici yemeklerin ve dengeli menülerin sunulduğu sağlıklı yemeklerin hazırlanmasını sağlamak için artırmak;
 • Toplumda sağlıklı diyet ve sağlıklı yaşam biçimini teşvik etmek.

Okul öncesi ve ilkokul eğitiminde sağlıklı beslenme ile ilgili yenilikçi öğretim yöntemini oluştururken gerçekleştirilecek Etkinlik ve sonuçlar:

 • Proje ortağı ülkelerde sağlıklı beslenme, beslenme sistemi ve çocukların beslenmesi ile ilgili Ulusal düzeydeki öncelikli gereklilikler ayrıca ülkedeki girişimler vb. hakkında araştırma ve analiz.
 • Özel tatil (proje konusu ile ilgili) kutlamalarında topluluklar (özellikle çocuklar) için Eğitim Etkinlikleri:
  • 08/11 Avrupa Sağlıklı Beslenme Günü;
  • 22/03 Dünya Su Günü;
  • 07/04 Dünya Sağlık Günü;
  • 16/10 Dünya Gıda Günü
 • Belirli dönemlerde sağlıklı yemeklerle ilgili gönderim
 • Doğal çiftlik ve gıda işletmelerine çocuklar için eğitim gezileri
 • Beslenme ile ilgili resim yarışmaları
 • Hedef grup için atölye çalışmaları ve uygulama seminerleri (ulusal düzeyde)
 • Projede yer alan araştırmacılar için uluslararası personel eğitim etkinlikleri
 • Sağlıklı beslenme gelişimi ve eğitimi ile ilgili yöntemsel materyal oluşturulması (çocuklar için, ebeveynler ve pedogoglar için, aşçılar için)
 • Yaygın eğitim programının oluşturulması ve dış değerlendirme uzmanları tarafından onaylanması
 • Hedef grup, katılımcı, dış kullanıcı ve kamu oluşumlarından alınan geri bildirimlerin incelenmesi
 • Etkinliklerin, süreçlerin, sonuçların değerlendirilmesi
 • Yaygınlaştırma etkinlikleri ve sosyal ağlarda sağlık dostu sosyal medya topluluklarının geliştirilmesi
 • Kullanım, sürdürülebilirlik

Etki:

 • Sağlıklı Beslenme konusunda eğitilmiş toplum. Katılımcılar eğitim kurumlarında ve evde sağlıklı beslenme ve doğru beslenme alışkanlıkları kazanılması hakkında sahibi olacak.
 • Katılımcı kurumlar Ulusal düzeyde değişimler başlatacak: hazır yemek sektöründe ve gıda sektöründe sağlıklı yiyeceklere yer verilmesi, eğitim kurumlarının menülerinde değişiklik yapılması.
 • Doğru beslenme alışkanlıkları, sağlıklı yiyecekler hakkında daha fazla bilgi, bu yiyeceklerin tanınması ve beslenme alışkanlıklarına dahil edilmesi, ihtiyaçlar, sağlıklı beslenmenin neden gerekli olduğu gibi konularda bilgi sahibi olunması 21. yüzyılda hızla artmaya başlayan hastalıkların azaltılmasına katkı sağlayacaktır.
 • Eğitim kurumlarına önerilmek üzere sağlıklı beslenmenin geliştirilmesi (çocuklar için, ebeveynler ve pedagoglar için, aşçılar için) ile ilgili oluşturulan yöntemsel materyal ve yaygın eğitim programı ilk yaşlardan itibaren kaliteli eğitim verilmesini sağlayacak ve güzel bir yaşam için gerekli doğru beslenme alışkanlığı ile birlikte bu konuda bilgi kazandıracaktır.
 • Ulusal ve bölgesel TV ve basın ile iletişim kurulması, sosyal ağlarda, İnternet sitelerinde, Youtube kanalları gibi ortamlarda bilginin yayılması ve iletişim kurulması projenin bilinirliğini artıracak böylece projedeki temel fikrin, etkinliklerin ve sonuçların yaygınlaştırılmasını, kullanılmasını ve sürdürülebilirliğini sağlayacaktır.
 • Projeye katılan ortak kurumlar sağlıklı diyet ve yaşam biçimi konusunda kendi ülkelerinde lider ve öncü konumda olacaktır. Projeye katılan ve sağlıklı beslenmeyi teşvik eden kurumlardan başlayarak sağlıklı beslenme alanı ile ilgili Avrupa Eğitim Kurumları Ağı oluşturulacaktır; proje süresince ve sonrasında diğer kurumların da bu ağa katılması sağlanacaktır.