Αρχική

ERASMUS+ KA2 «Σύγχρονες εκπαιδευτικές πρακτικές στη διατροφική αγωγή στην νηπιακή και πρωτοβάθμια εκπαίδευση» (HealthEDU)“
Project No. 2016-1-LT01-KA201-023196
01/10/2016 – 30/11/2018

 

Join our Community:

   https://www.facebook.com/healtheducommunity

 

Το έργο HealthEDU στοχεύει στην ενημέρωση παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών γύρω από θέματα καλών διατροφικών συνηθειών μέσα από δραστηριότητες που βασίζονται στο παιχνίδι και στην διερεύνηση. Μια σειρά από εκπαιδευτικές δράσεις αναπτύσσονται με στόχο να ενθαρρύνουν την υιοθέτηση καλών διατροφικών συνηθειών που θα συντροφεύουν το παιδί και στην ενήλικη ζωή του.

Στόχοι:

 • Να αξιοποιηθούν επιστημονικές μελέτες για να  εξηγηθεί ο όρος «υγιεινή διατροφή»  και να ενθαρρυνθεί η κριτική στάση απέναντι σε μη αξιόπιστες «δίαιτες» και ο δημόσιος διάλογος γύρω από ζητήματα διατροφής.
 • Να ενθαρρύνουμε την υιοθέτηση καλών διατροφικών συνηθειών (με έμφαση στην ισορροπία στην διατροφή, στην αναγνώριση- κατανόηση διατροφικής ετικέτας τυποποιημένων τροφίμων).
 • Να βελτιωθούν τα σχολικά μενού και να ενημερωθεί κατάλληλα το προσωπικό
 • Να σταθούμε κριτικά απέναντι στην άποψη ότι οι υγιεινές τροφές δεν είναι νόστιμες
 • Να ενημερώσουμε σχετικά με την χρήση του συμβόλου «keyhole» και την πρακτική του αξιοποίηση κατά την επιλογή τροφίμων
 • Να προβληματίσουμε γύρω από το θέμα της σπατάλης φαγητού/ υπερκατανάλωσης
 • Να ευαισθητοποιήσουμε γύρω από θέματα καλών διατροφικών πρακτικών
 • Να ενημερωθεί το προσωπικό κουζίνας σε σχολικά ιδρύματα γύρω από την δημιουργία ισορροπημένων μενού που προορίζονται για κατανάλωση από μαθητές
 • Να ενημερώσουμε σχετικά με την αξία της ισορροπημένης διατροφής και των καλών διατροφικών συνηθειών στην υγεία

Το έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • Εθνική μελέτη γύρω από το ζήτημα της διατροφικής αγωγής (π.χ εθνικές προτεραιότητες, προβληματικές ζώνες, πρωτοβουλίες και καλές πρακτικές)
 • Προγραμματισμένες εκπαιδευτικές εκδηλώσεις:
  • 08/11 (Europe Heath Nutrition Day),
  •  22/03 (World Water Day)
  • 07/04 (World Health Day)
  • 16/10 (World Food Day)
 • Συλλογή υγιεινών συνταγών
 • Εκπαιδευτικές εκδρομές σε μέρη που ενθαρρύνουν τον αναστοχασμό γύρω από ζητήματα καλής διατροφής
 • Διαγωνισμοί γύρω από θέματα καλών διατροφικών συνηθειών
 • Workshops και σεμινάρια
 • Επιμορφωτικές δράσεις για τους ερευνητές που συμμετέχουν στο έργο
 • Ανάπτυξη υλικού για την διατροφική αγωγή παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικού προσωπικού
 • Ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για την μη τυπική εκπαίδευση
 • Καταγραφή και ανάλυση ανατροφοδότησης από την ομάδα-στόχο, τους συμμετέχοντες και ενδιαφερόμενους/συνεργαζόμενους φορείς
 • Αξιολόγηση δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων
 • Δράσεις διάχυσης και δημιουργία μίας κοινότητας γύρω από θέματα διατροφικής αγωγής
 • Δράσεις προώθησης που εξασφαλίζουν βιωσιμότητα

Επιδιώκουμε:

 • Μια ενημερωμένη και ευαισθητοποιημένη κοινωνία γύρω από θέματα υγιεινής διατροφής. Στόχος η υιοθέτηση καλών διατροφικών πρακτικών τόσο στο σχολείο όσο και έξω από αυτό.
 • Να στηθεί μία βάση πάνω στην οποία μπορούν να ληφθούν πρωτοβουλίες για βελτίωση της διατροφής στα εκπαιδευτικά ιδρύματα
 • Να ενθαρρύνουμε την υιοθέτηση καλών διατροφικών πρακτικών, να προσφέρουμε ενημέρωση γύρω από θέματα σωστής/ισορροπημένης διατροφής και γύρω από ασθένειες που σχετίζονται με τον σύγχρονος τρόπο διατροφής (π.χ παχυσαρκία).
 • Να αναπτύξουμε εκπαιδευτικό υλικό (για παιδιά, γονείς, προσωπικό εκπαιδευτικών ιδρυμάτων) που θα βοηθήσει στην υιοθετήσει καλών διατροφικών συνηθειών που θα συντροφεύουν το παιδί και στην ενήλικη ζωή του. 
 • Να αξιοποιήσουμε κανάλια επικοινωνίας, σύγχρονα και συμβατικά μέσα (TV, social media, press, internet, websites, youtube) για την προώθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων του έργου. 
 • Να στηθεί ένα δίκτυο συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών (αλλά και πέρα από αυτές) για την ενθάρρυνση των καλών διατροφικών πρακτικών στην νηπιακή και πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο (και μετά την ολοκλήρωση του έργου).