Pradžia

ERASMUS+ KA2 „INNOVATIVE TEACHING METHODOLOGY OF HEALTH FRIENDLY NUTRITION DEVELOPMENT AND PRACTICE IN PRE-PRIMARY AND PRIMARY EDUCATION (HealthEDU)“
(liet. Sveikatai palankios mitybos inovatyvaus mokymo metodologijos vystymas ir praktika ikimokykliniame ir pradiniame ugdyme).
Projekto Nr. 2016-1-LT01-KA201-023196
Projekto vykdymo laikotarpis 2016 10 01 – 2018 09 30 (pratęstas iki 30/11/2018)

 

Prisijunkite prie mūsų Bendruomenės:

   https://www.facebook.com/healtheducommunity

 

PROJEKTO TIKSLAS: formuoti vaikų, tėvų, įstaigos personalo sveikatai palankios mitybos įpročius, ugdyti teigiamas nuostatas ir sąmoningumą; skleisti sveikos mitybos ir gyvensenos principus ugdymo įstaigų bendruomenėse; įtraukti sveikatai palankius patiekalus į vaikų valgiaraščius; formuoti teisingą valgymo kultūrą; parengti vieningą neformalaus švietimo programą ir metodinę medžiagą ir vykdyti pilotinius mokymus dalyvaujančiose institucijose.

Projekto metu siekiame parengti vieningą neformalaus švietimo programą ir metodinę medžiagą visai ugdymo įstaigos bendruomenei. Bendruomenę, o ypač vaikus, mokyti sveikatai palankios mitybos principų ir valgymo kultūros per tiesioginius interaktyvius užsiėmimus su maisto gaminimu ir degustacija. Pagrindinės veiklos projekte:

 • Nacionalinė ir tarptautinė analizė sveikatai palankios mitybos tematika: vaikų maitinimas namuose ir ugdymo įstaigose, valgymo kultūra ir mitybos suvokimas, nacionaliniai įstatymai bei iššūkiai, poreikiai analizuojami švietimo institucijose, geroji patirtis ir jos pavyzdžiai.
 • Edukacinių mokymų programa ir užsiėmimai (pažinimas maisto produktų nuo lauko iki stalo, gaminimas, ragavimas, juslinė analizė pasitelkiant visus receptorius). Edukaciniai užsiėmimai bus organizuojami šiais laikotarpiais:
  • lapkričio 8d. - Europos sveikos mitybos diena; 
  • kovo 22 d. – Pasaulinė vandens diena;
  • balandžio 7d. – Pasaulinė sveikatos diena;
  • spalio 16d. – Pasaulinė maisto diena.
 • Vaikų piešinių konkursas sveikos mitybos tematika ir laimėjusieji turės galimybę dalyvauti vaikų pažintinėje kelionėse į natūrinius ūkius, maisto pramonės įmones ir pan.
 • Vaikų kelionės į natūrinius ūkius, maisto įmones ir pan.
 • Vaikų ir šeimos valgymo kultūros formavimas kasdieninių valgymų metu – patarimai, seminarai, diskusijos.
 • Patiekalų, dalyvaujančiose ugdymo įstaigose analizė ir meniu atnaujinimas pagal poreikį.
 • Mokymai-seminarai bendruomenei sveikatai palankios mitybos tema.
 • Ugdymo įstaigų personalo mokymai – teorinės ir praktinės žinios kaip pagaminti ne tik sveikatai palankų maistą, bet skanų ir kaip pateikti vaikams patraukliai.
 • Metodinė medžiaga ir neformalaus ugdymo programa.
 • Keitimasis patirtimi ir gerąja praktika, sklaida, vertinimas.
 • Baigiamoji konferencija.