Управление на проекта

Описание на проекта

 • Проект "HealthEDU" цели да възпита и формира навици за здравословно хранене и положително отношение към различните храни и ястия и приготвянето им сред децата, родителите и специалистите, работещи в образователни институции. Той цели също така да разпространява и насърчава съблюдаването на принципите на здравословното хранене и здравословния начин на живот в рамките на общността, да предложи здравословни храни и ястия, които да бъдат включени в менюто на децата вкъщи и в образователните институции.
 • Главната целева група е: общността в детските градини (предучилищна възраст), в училищата с начален курс (4-10 годишни), родителите и педагозите, както и другите служители, които директно работят с децата. 
 • Дейности и резултати: да създаде иновативна обучителна методология за здравословно хранене на деца в предучилищна възраст и в начален курс на образование докато извършва следните съпътстващи дейности:
  • Проучване;
  • Обучителни дейности за децата (организирани в образователни институции във връзка например с: 08/11 Европейски ден на здравословното хранене; 22/03 Световен ден на водата; 07/04 Световен ден на здравето; 16/10 Световен ден на храната);
  • Състезания и събития (здравословни рецепти, състезания с рисунки и прочие);
  • Посещения на стопанства и предприятия за здравословни продукти и храни;
  • Уъркшопи на национално ниво;
  • Създаване на методически материали;
  • Създаване на обучителна програма;
  • Практически семинари;
  • Анализ на обратната връзка от страна на ползвателите на резултатите;
  • Оценка на обучителната програма от външен експерт оценител.