Анализ

Проучването и анализът в партньорските страни ще бъдат реализирани съвместно с институциите-бенефициенти. Съдържанието е свързано с националните приоритети и изисквания по отношение на храненето на децата, както и със съществуващи национални инициативи в страните партньори (Литва, Испания, Италия, България, Гърция, Турция). След изработването на шестте национални анализа, основните открития и изводи ще бъдат резюмирани в транснационален анализ.     

 1. Въведение
  1. Национални приоритети, свързани със здравословното хранене, храненето на деца (в детски градини и училища), подобряване на здравния статус и прочие
  2. Правителствени ръководства и национални препоръки
  3. Статистика (свързана с проблемни сфери)
 2. Как е организирано храненето на децата на национално ниво в училищата и детските градини (деца на възраст 4 до 10 години)
  1. Общо описание на ситуацията
  2. Процес на одобряване на храната/менютата, която/които се предлагат и/или продават в училищата
  3. Регулативни изисквания по отношение на храната, която се продава, консумира или сервира в училище
  4. Проблеми/предизвикателства, идентифицирани на местно, регионално или национално ниво, които спъват работата на доставчиците на храни за децата и спазването на всички правила и изисквания. Изброените по-долу проблеми могат да бъдат заменени от други, релевантни за съответната страна: 

   Проблем 1. Несъответствие между съществуващи продукти на пазара и фиксирани изисквания по отношение на менютата и храната в бюфетите (не е задължително)

   Проблем 2. Съществуваща информация за организирането на връзки с производители на качествени храни и продукти (не е задължително)

   Проблем 3. Настроения по отношение на чуждестранните (екзотични) храни (не е задължително)

 3. Добри практики

  Примери за добри практики и инициативи на местно, регионално и национално ниво, насърчаващи отговорно отношение към здравословното хранене сред най-малките.

 4. Идентифицирани проблеми на национално ниво или инициативи, които трябва да бъдат реализирани (например инициативи за неформално обучение) и заключения