Асоциирани партньори

Партньорството

  • Асоциираните партньори са публични и частни организации, асоциации, които поддържат проектната идея и ще подпомагат разпространението на резултатите и практическото прилагане на дейностите. Асоциираните партньори официално ще се включат в проекта, за да допринасят за подобряване на въздействието на проекта върху целевите групи и да гарантират устойчивост чрез продължително използване на неговите продукти през годините на неговото изпълнение и след неговия край.
  • Асоциираните партньори по проекта HealthEDU са организации, които се интересуват от промотирането на проектната идея и основния интелектуален продукт – методическите материали и програмата за неформално обучение. Всички асоциирани партньори споделят целите на проекта и са готови да допринасят за тяхното постигане.

Институциите и организациите, които се интересуват от възможността да станат асоциирани партньори по проект HealthEDU могат да се свържат с лицето за контакти по проекта, посочено за тяхната страна.