Οργανισμοί που συμβάλουν σε δραστηριότητες διάχυσης

Ομάδα έργου

  • Πρόκειται για οργανισμούς που ουσιαστικά συμβάλουν στην επιτυχία του έργου διαδίδοντας τα αποτελέσματά του. Συμβάλουν στην βιωσιμότητά του και καλλιεργούν ένα πρόσφορο έδαφος για την αξιοποίηση των προϊόντων και μετά την λήξη του έργου.
  • Οι οργανισμοί αυτοί συμμετέχουν στην διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου HEALTHEDU, των εκπαιδευτικών δράσεων και της μεθοδολογίας του.

Αν σας ενδιαφέρει να προωθήσετε τις δράσεις του έργου μας επικοινωνήστε μαζί μας.