Edukaciniai renginiai

Renginiai, veiklos ir kiti užsiėmimai leidžia tiesiogiai perteikti svarbiausius dalykus vaikams, kurie yra mūsų visuomenės ateitis. Projekto HealthEDU edukaciniams renginiams pasirinktos keturios pagrindinės datos pasaulyje, sutelkiančios dėmesį sveikos mitybos tematikai. Kiekvienai iš šių datų projekto partneriai parengė edukacinių veiklų aprašus ir priemones:

HealthEDU projekto partneriai iš Lietuvos, Turkijos, Bulgarijos, Graikijos, Italijos ir Ispanijos, kartu su į projekto veiklas įsitraukusiomis institucijomis (naudos gavėjais ir asocijuotais partneriais) taip pat organizavo edukacinius renginius, skirtus šioms dienoms paminėti.

Viena iš projekto įgyvendinimo veiklų - sveikatai palankių receptų tarptautinis paštas. Jo metu projekto partnerių šalyse tarp jų ir Lietuvoje) darželių ir mokyklų bendruomenės skatinamos dalytis sveikatai palankių patiekalų receptais. Čia dalinamasi, receptais iš Lietuvos darželių ir mokyklų. Receptų pašto laiškai lietuvių kalba:

                 

Saldžioji receptų dalis               Sotesnioji receptų dalis

Kasmet kovo 22 d. minint Pasaulinę vandens dieną yra paliečiama geriamo vandens trūkumo klausimas pasaulyje. Šiandien 1.8 milijonai žmonių naudoja užterštą vandenį ir tai didelė rizika jiems susirgti cholera, dizenterija, vidurių šiltine ir poliomielitu.

Siekiant atkreipti dėmesį į vandens svarbą, nuo 1993 kovo 22 d. pasaulyje minima Pasaulinė vandens diena. Šios dienos tikslas yra skatinti sąmoningą požiūrį į vandenį ir jo didžiulę svarbą kiekvienam iš mūsų. 2015 buvo užsibrėžta iki 2030 užtikrinti, kad švarus vanduo būtų prieinamas visiems, ir kad jo pasiekiamumas yra pagrindinis tikslas siekiant kovoti su ypač dideliu skurdu pasaulyje. Pasaulinė vandens diena yra koordinuojama UN-Water organizacijos bendradarbiaujant su šalių vyriausybėmis ir partneriais. (Informacija: http://www.unwater.org/global-engagement-world-water-day-2017/)

Veiklos su HealthEDU projekto institucijomis - naudos gavėjais minint Pasaulinę vandens dieną:

Pristatymai su atvirais klausimais vaikams, žaidimais, piešiniais, rankdarbiais ir eksperimentais - tai buvo veiklos ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio mokymo institucijose, įsitraukusiose į projekto veiklas. Veiklos buvo skirtos kelti vaikų susidomėjimą ir plėsti žinias apie vandens savybes, reakcijas, vandens naudą ir svarbą mūsų organizmui ir Žemei. Vaikai vaizdžiai vaizdavo vandens kiekį žmogaus kūne, darė vandens lašo rankdarbius-piešinus, eksperimentavo su vandeniu (plūduriuojantys ir skęstantys vaisiai ir daržovės, tirpstantys saldainiai, skysčių savybių stebėjimas juos maišant ir kt.).

 

Per Pasaulinę sveikatos dieną balandžio 7 d. vienas iš Pasaulio sveikatos organizjos (PSO) tikslų ir su tuos susijusių veiklų išlaikyti visuomenės dėmesį ties sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimo klausimu.

“PSO buvo įkurta laikantis nuostatos, kad visi žmonės turėtų suprasti savo teisę į geriausią savo sveikatos būklę. Todėl "Sveikata visiems" - tai PSO vizija vedanti jau 70 metų. 2015 m. pasaulio lyderiai sutarė dėl "Tvarių vystymosi tikslų" (angl. Sustainable Development Goals), kur įsipareigojo įgyvendinti konkrečius žingsnius, siekiant gerinti žmonių sveikatą. Tai yra, užtikrinti kad kiekvienam žmogui bet kur bus suteiktos galimybės į gyvybiškai svarbias kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas nepasaint žmogaus finansinių sunkumų." (Remtasi: https://www.who.int/campaigns/world-health-day/2018/campaign-essentials/en/)

Veiklos su HealthEDU projekto institucijomis - naudos gavėjais minint Pasaulinę sveikatos dieną:

Žmogaus sveikata yra labai susijusi su jo mityba. HealthEDU veiklos buvo nukreiptos į vaikų išmokimą ir atsiminimą (priklausomai nuo jų amžiaus) apie sveiko maisto piramidę, vaiką ją piešė, darėę iš įvairių detalių (karpinių, paveikslėlių, įrankių, maisto produktų). Taip pat kai kuriuose darželiuose buvo pastatytas spektaklis sveikatai palankios mitybos principu grįsta "Jonuko ir Grytutės" pasakos versija. 

 

“Maisto ir žemės ūkio organizacija (angl. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)) švenčia Pasaulinę maisto dieną spalio 16 d.  paminint šios organizacijos įkūrimą 1945 metais. Įvairūs renginiai organizuojami 150 pasaulio šalių, siekiant kelti visuomenės sąmoningumą ir skatinti imtis veiksmų, kad pasaulyje nebūtų badaujančių ir visiems būtų užtikrintas maisto saugumas ir tinkama mityba. Pasaulinė maisto diena yra galimybė priminti įsipareigojimą, kuris numatytas  dokumente "Tvarūs vystymosi tikslai" (angl. Sustainable Development Goals) - iki 2030 pasiekti, kad pasaulyje nebūtų badaujančiųjų (#ZeroHunger). Tai taip pat diena pasidžiaugti progresu, įgyvendinant veiklas susijusias siekiant #ZeroHunger.

Veiklos su HealthEDU projekto institucijomis - naudos gavėjais minint Pasaulinę maisto dieną:

Institucijose (darželiuose ir pradinėse mokyklose) buvo numatytos veiklos, susijusios su vaikų sąmoningumo ugdymu ir suvokimo gilinimu, kas yra sveika mityba. Vaikų laukė pristatymai apie Pasaulinę maisto dieną, veiklos su maisto piramide, eksperimentai (ledinukai ir spalvos, su augalais ir kiaušiniu vandenyje, siekiant išsiaiškinti ar jie kvėpuoja), pasikalbėjimai, ar druska naudinga mūsų organizmui, raidės žaidimas. 

 

 

Lapkričio 8-oji diena Europoje yra paskelbta kaip Europos sveikos mitybos diena (angl. European Day of Healthy Food and Cooking).

"Skelbiant Europos sveikos mitybos dieną siekiama didinti informuotumą apie sveiką mitybą, jos poveikį kiekvieno mūsų organizmui, mokyti vaikus pagrindinių sveikos mitybos įpročių, ugdyti sąmoningumą nuo ankstyvojo amžiaus. Jei vaikai išmoks mėgautis maistu, jį tinkamai gaminti, valgyti, mankštintis reguliariai nuo mažens, daug labiau tikėtina, kad toliau tokia praktika bus gaji ir suaugus. Tai, savo ruožtu, galėtų prisidėti prie ligų lygio mažinimo, sąmoningumo lygio didinimo ir požiūrio formavimo į  subalansuotą mitybą ir fizinį aktyvumą. " (Daugiau informacijos galima rasti čia)

Veiklos su HealthEDU projekto institucijomis - naudos gavėjais minint Europos sveikos mitybos dieną:

Renginių, kuriuos pravedė projekto komandos nariai, metu 4–7 metų amžiaus vaikai buvo supažindinti su sveikos mitybos pagrindais, sveikatos ir nesveikatos šaltiniais. Vaikai patys skirstė produktus, komentuodami, kodėl vieni yra sveiki, o kiti sveikatai nepalankūs; pasakojo, ką valgo namuose; komentavo. Vaikai taip pat žaidė daržovių, vaisių, grūdų atpažinimo žaidimus; dėliojo į lėkštutes cukraus kubelius, kad pamatytų ir suprastų, kiek jo yra viename guminukų pakelyje. Klausėsi pasakos apie produktus, gyvenančius maisto piramidėje ir kodėl vieni labai savrbūs, o kitų galima tik truputį. Edukaciniuose renginiuose dalyvavo ne tik vaikučiai, bet ir kiti bendruomenės nariai: tėveliai, pedagogai, dietologės, administracinis personalas.

Džiugu, kad ugdymo įstaigos vis dažniau susimąsto apie vaikų mitybą, ieško naujų sprendimų, keičia gaminimo būdus, kuria naujus receptus, siekia pagerinti valgiaraščius, kad vaikai gautų sveikatai palankius patiekalus. Tikime, kad ateityje sveikatai palankios mitybos įpročių ugdymas tik stiprės.

Dalis įspūdžių: Europos sveikos mitybos diena "Vaikystės lobiuose"

Apie vieną iš renginių, vykusių Kaune: http://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/bendri-straipsniai/projekto-healthedu-tikslas-sveikatai-palankios-mitybos-iprociu-formavimas/23070   

Daugiau informacijos apie renginius ir renginių akimirkas galite rasti HealthEDU bendruomenės socialiniame tinkle: https://www.facebook.com/healtheducommunity