Asocijuoti partneriai

Partnerystė

Asocijuoti partneriai yra viešosios ir privačios įstaigos, asociacijos, kurios palaiko projekto idėją ir bendradarbiauja kartu su projekto partneriais vykdant projekto sklaidą. Asocijuoti partneriai taip pat kviečiami oficialiai jungtis prie projekto, siekiant prisidėti prie projekto poveikio didinimo tikslinėms grupėms bei projekto tvarumo užtikrinimo, projekto rezultatų sklaidos projekto įgyvendinimo laikotarpiu ir jam pasibaigus.

Institucijos ir organizacijos suinteresuotos tapti HealthEDU projekto
partneriais kviečiamos kreiptis į projekto kontaktinius asmenis savo šalyje.