Metodinė medžiaga

Ši metodinė knyga Sveikatai palankios mitybos inovatyvaus mokymo metodologijos vystymas ir praktika ikimokykliniame ir pradiniame ugdyme yra vienas iš Erasmus+ KA2 Inovacijas remiančių strateginių partnerysčių projekto HealthEDU, rezultatų.

7 ES institucijų partneriai iš 6 Europos šalių bendradarbiaudami ir dalindamiesi gerąja praktika, žiniomis ir patirtimi parengė šią metodinę medžiagą.

Knygoje gausu informacijos ir veiklų, padėsiančių mokytojams ir tėvams vystyti ir tobulinti vaikų sveikos mitybos įpročius.

Projekto tikslinė grupė – ugdymo įstaigų bendruomenė: vaikai, pedagogai, tėvai ir šeimos nariai, virtuvės personalas, mitybos specialistai, kitas ugdymo įstaigos personalas ir bendrąja prasme suaugusieji, mokantys vaikus ar kitaip veikiančius jų ugdymą. Rengiant šią medžiagą didelis dėmesys buvo skiriamas 4-10 m. amžiaus vaikų sveikos mitybos raštingumui ugdyti, nes tokiame amžiuje, vaikai turėdami tvirtus pagrindus, vėlesniuose gyvenimo etapuose, įgytas žinias ir praktiką galės sėkmingai taikyti savarankiškai, mokės atsirinkti ir pagrįsti savo pasirinkimą.

 

 

Tikimasi, kad ši knyga bus naudinga ir naudojama:

  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose, pradinėse mokyklose, vaikų ugdymo centruose, dirbančių šveitimo specialistų/pedagogų, 
  • tėvų,
  • švietimo specialistų, dirbančių ir norinčių prisidėti prie mitybos raštingumo vystymo ar vaikų ugdymo šioje srityje,
  • besidominčių inovatyviomis mokymo metodologijomis sveikatai palankios mitybos vystymo srityje
  • kiekvieno, kuris domisi inovatyvia mokymo metodika, norint ugdyti savo ir vaikų sveikos mitybos raštingumą, stalo kultūrą.

Tikimės, kad šios knygos medžiaga ir pedagogų bei specialistų, dirbančių sveikatos švietimo ir mitybos raštingumo srityje, perteikta patirtis padės jums suprasti sveikos mitybos svarbą vaiko ir suaugusiojo gyvenimo kelyje, suteiks jums idėjų ir įkvėpimo švietėjiškai veiklai su vaikais, ugdant jų mitybos įgūdžius ir sveikatai palankios mitybos raštingumą, stalo kultūrą bei teigiamą suvokimą apie jų sveikatos svarbą.

Linkime, kad šioje knygoje kiekvienas rastų sau naudingos informacijos, kuri būtų atspirties žingsnis tobulėjimui