Institucijos naudos gavėjos

Partnerystė

Institucijos naudos gavėjos yra iš 6 Europos šalių (didžiąją dalį šių institucijų sudaro vaikų darželiai, pradinės mokyklos, vaikų mokymo centrai). Šių institucijų bendruomenės yra tikslinė projekto grupė, galutiniai projekto naudos gavėjai.

Į projektą įsijungė daugiau nei 150 institucijų (projekto pradžioje planuota buvo, kad prisijungs 70 institucijų. Su šiomis institucijomis kiekviena oficiali partnerinė institucija savo šalyje pasirašė bendradarbiavimo dokumentus.

Šių institucijų bendruomenės (vaikai, tėvai, pedagoginis, administracinis personalas, dietologai, virtuvės darbuotojai, visuomenės sveikatos specialistai) gaus projekto metodinę medžiagą ir bus kviečiami dalyvauti ir savo veiklomis prisijungti prie projekte vykstančių veiklų, kuriamų rezultatų, tai:

 • edukaciniai renginiai,
 • piešinių konkursai sveikos mitybos tematika,
 • išvykos ​​į natūrinius ūkius,
 • organizuojami seminarai, į kuriuos kviesime bendruomenių narius.

Vykdant projektą, bendradarbiaudami su švietimo institucijomis, taip pat turime tikslą atliepti jų poreikius, padėti sprendžiant su vaikų mityba ir maitinimo organizavimu kylančias problemas. Ypatingai siekiame edukuoti ir ugdyti sąmoningumą sveikatai palankios mitybos srityje, ypač vaikučių (tikslinė grupė projekte 4-10 metų amžiaus vaikai).

Dalinsimės sukurta metodine medžiaga bei atrinktose ugdymo įstaigose vykdysime pilotinius, naujai parengtos neformalios ugdymo programos sveikatai palankios mitybos tematika, mokymus. (Pilotiniams mokymams įstaigos bus atrinktos pagal aktyvumą projekto metu, taip pat pagal matomą bendruomenės įsitraukimą, realią naudą įstaigai ir kitus, iš anksto, bendrai projekto partnerių, apibrėžtus kriterijus, kurie bus skelbiami antruoju projekto įgyvendinimo laikotarpiu).

Kiekviena partnerinė institucija atsakinga už įtraukimą ir bendradarbiavimą su 5 ikimokyklinio švietimo įstaigomis ir 5 pradinėmis mokyklomis, taip pat vaikų klubais, visuomenės sveikatos biurais, asociacijomis, institucijomis, susijusiomis su mityba, sveika gyvensena ir pan. Projekte planuojama bendradrbiauti su 70 institucijų naudos gavėjų (apimant visas projekte dalyvaujančias Europos šalis).

Institucijos naudos gavėjos (bendruomenės nariai, ypač projekto veiklose sutikę dalyvauti asmenys) geranoriškai sutinka prisidėti prie numatytų šių projekto veiklų bei rezultatų:

 • Analizės (Sveikatai palankios mitybos tematika: vaikų maitinimas namuose ir ugdymo įstaigose, valgymo kultūra ir sveikatai palankios mitybos suvokimas) išreiškiant nuomonę apie situaciją institucijoje, poreikius, gerąją patirtį, pasidalinant žiniomis.
 • Yra suinteresuotos ir sutinka susipažinti su parengta analize, metodine medžiaga, ir t.t.
 • Sutinka, kad institucijoje būtų organizuojami projekte numatyti seminarai, edukaciniai užsiėmimai/renginiai vaikams, kuriuos pagal pateiktą medžiagą galėtų pravesti ir įstaigos darbuotojai.
 • Sutinka kviesti bendruomenę į seminarus tėvams, pedagogams, nepedagoginiam personalui (įskaitant ir dietologus, virtuvės personalą).
 • Sutinka dalyvauti projekto rezultatų, veiklų vertinime (pvz. seminarų, kuriuose dalyvaus institucijos bendruomenė, edukacinių renginių, metodinės medžiagos, ugdymo programos ir pan.).
 • Sutinka dalyvauti virtualiuose susitikimuose (pagal poreikį) su užsienio ir/arba Lietuvos partneriais, kitomis institucijomis-naudos gavėjomis (projekto metu prisijungusiomis švietimo institucijomis, naudos gavėjomis) siekiant pasidalinti gerąja praktika. Tikimasi ir, kad institucijos naudos gavėjos bendraus ir bendradrbiaus tarpusavyje (projekto svetainėje bus skelbiamas dalyvaujančių institucijų sąrašas ir kontaktiniai asmenys).
 • Sutinka dalyvauti/suorganizuoti savo institucijoje vaikų piešinių konkursą (1 kartą metuose) sveikos mitybos tematika.
 • Sutinka dalyvauti nacionaliuose seminaruose, baigiamojoje konferencijoje, kurioje bus pristatomos atliktos veiklos, įgyta patirtis, metodinė medžiaga ir pan., organizuojamuose projekto vykdymo laikotarpiu (2016 10 01 - 2018 11 30)
 • Sutinka dalyvauti projekto sklaidoje ir informuoti apie vykdomą sklaidą projekto kontaktinius asmenis.

Institucijos, norinčios jungtis prie HealthEDU projekto bendruomenės, kviečiamos kreiptis į projekto kontaktinius asmenis savo šalyje.

Lietuvoje į projektą kaip institucijos-naudos gavėjos įsijungė:

Ikimokyklinį ir/arba priešmokyklinį švietimą vykdančios ugdymo įstaigos  (21 institucija) :

 • Kauno Valdorfo darželis "Šaltinėlis"
 • Kauno lopšelis darželis "Pagrandukas"
 • VšĮ Kauno Valdorfo darželis "Po saule"
 • UAB "Vaikystės lobiai"
 • Kauno lopšelis-darželis "Aušrinė"
 • Kauno miesto lopšelis-darželis "Žvangutis"
 • Radviliškio vaikų darželis "Žvaigždutė"
 • Vilniaus m. lopšelis darželis "Linelis"
 • Vilniaus r. Mickūnų vaikų lopšelis-darželis
 • Vilniaus Panerių lopšelis-darželis
 • Trakų lopšelis – darželis "EŽERĖLIS"
 • Trakų r. Lentvario lopšelis – darželis ,,ŠILAS"
 • Trakų r. Lentvario lopšelis – darželis ,,SVAJONĖLĖ”
 • Trakų r. Rūdiškių vaikų lopšelis - darželis ,,PASAKA”
 • Palangos lopšelis-darželis ,,GINTARĖLIS"
 • Panevėžio raj. Smilgių gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius
 • VŠĮ "Vaikystės takas" 
 • Vilniaus lopšelis darželis "Delfinukas"
 • Kauno r. Vilkijos lopšelis-darželis "Daigelis"
 • Trakų r. Senųjų Trakų vaikų lopšelis – darželis
 • Kauno lopšelis  darželis "Saulutė"

Pradinį ugdymą teikiančios švietimo įstaigos (18 institucijų) :

 • Kauno "Varpelio" pradinė mokykla (priešmokyklinis, pradinis ugdymas)
 • Kauno mokykla-darželis "Šviesa" (ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis ugdymas)
 • Kauno r. Piliuonos gimnazija
 • Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla (ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis ugdymas)
 • Kauno J. Grušo meno gimnazija
 • Vilniaus "Genio" progimnazija
 • Kėdainių mokykla - darželis "Vaikystė" (ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis ugdymas)
 • Panevėžio raj. Smilgių gimnazija
 • Trakų pradinė mokykla
 • Lentvario pradinė mokykla 
 • Aukštadvario mokykla – darželis ,,GANDRIUKAS” (ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis ugdymas)
 • Vilniaus Žiburio pradinė mokykla
 • Trakų gimnazija
 • Trakų rajono Bijūnų mokykla-daugiafunkcis centras
 • Kauno Simono Daukanto progimnazija
 • Trakų r. Paluknio Longino Komolovskio gimnazija
 • Trakų r. Paluknio ,,Medeinos” gimnazija
 • Kauno "Paparčio" pradinė mokykla

Asocijuoti partneriai:

 • VšĮ "Sveikatai palankus"
 • Kauno kolegija (Viešojo maitinimo katedra)
 • Palangos švietimo pagalbos tarnyba