İlgili ortaklar

Ortaklık

Bağlı ortaklar, proje fikrininin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan ve proje yaygınlaştırma sürecinde proje ortaklarıyla işbirliği  içinde çalışan özel sektör veya kamuya ait kurumlardır. Bağlı ortaklar ayrıca proje hem devam ederken hem de proje bittikten sonra projenin hedef gruplar üzerindeki etkisini artırmaya, projenin sürdürülebilirliğini sağlamaya, proje sonuçlarının yaygınlaştırmaya sağlayacakları katkılardan dolayı resmi olarak proje katılmaya davet edilirler.

HealthEDU projesine ortak olarak katılmak isteyen kurum ve kuruluşlar faaliyet gösterdikleri ülkenin proje sorumlusu ile irtibat kurmaya davet edilir.