Analiz

Ortak ülkelerdeki araştırma ve analizler kurum ve faydalanıcılar ile işbirliği içerisinde hazırlanacaktır. İçerik ortak ülkelerde (Litvanya, İspanya, İtalya, Bulgaristan, Yunanistan, Türkiye) sağlıklı beslenme, beslenme sistemi ve çocukların beslenmesi ile ilgili Ulusal düzeyde öncelikli gereklilikler ve girişimler ile ilgilidir. 6 ülke tarafından sağlanacak ulusal analizlerden elde edilecek bulgular ve özet uluslararası analiz belgesinde sunulacaktır.     

Ortaklar tarafından hazırlanan Ulusal Analiz Raporlarını incelemek ve indirmek için aşağıdaki linklere tıklayın:

 1. Giriş
  1. Beslenme, çocukların beslenmesi (ana okullarında, okullarda), sağlığın geliştirilmesi, vb. gibi konularla ilgili Ulusal öncelikler.
  2. Resmi kılavuzlar ve ulusal öneriler
  3. İstatistikler (problem alanları ile ilgili)
 2. Ana okullarında ve okullarda (4 ila 10 yaş aralığındaki çocuklar ile ilgili) çocukların beslenmesi ulusal düzeyde nasıl düzenleniyor
  1. Genel durum tanımı
  2. Okullarda yiyecek satışının onaylanmasında nasıl bir yöntem izleniyor
  3. Okullarda satılan, tüketilen ve sunulan yiyecekler ile ilgili yasal gereklilikler
  4. Çocuklara yönelik gıda tedarikçilerinin karşılaştığı yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde tanımlanan sorun/zorluklar ve tüm düzenlemelerin ve gerekliliklerin karşılanması. Yukarıda belirtilen sorunlar gerektiğinde ulusal düzeydeki ilgili başka içerikle değiştirilebilir:

   Sorun 1. Mevcut yiyecekler ile menüler ve büfe yiyecekleri için belirlenen yasal gereklilikler arasındaki uyumsuzluklar (zorunlu değil)

   Sorun 2. Üreticiler ile bağlantıların düzenlenmesi ile ilgili mevcut bilgiler (zorunlu değil)

   Sorun 3. Dışarıdan ithal edilen yabancı (egzotik) yiyecekler ile ilgili tutum (zorunlu değil)

 3. İyi uygulamalar

  Gençler arasında sağlıklı beslenme tutumlarını teşvik eden yerel, bölgesel ve ulusal düzeydeki iyi uygulama örnekleri.

 4.  Ulusal düzeyde tanımlanan problemler/ uygulanması gereken girişimler (örn. yaygın eğitim girişimleri) ve sonuçlar