Proje tanıtımı

Proje yönetimi

 • "HealthEDU" projesi çocuklara, ebeveynlere, eğitim kurumlarındaki çalışanlara eğitim sunarak sağlıklı beslenme alışkanlıkları ile beslenme ve gıda hazırlama konusunda olumlu tutum kazanmalarını amaçlamaktadır. Bu kapsamda, toplumda sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam biçimi ilkelerini geliştirme ve çocuklara yönelik hazırlanan menülerde sağlıklı besinlere yer verilmesi de projenin öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır
 • Ana hedef grup: anaokulları, 4-10 yaş grubu çocuklara eğitim veren okullar, çocukların eğitim sürecinde doğrudan yer alan ebeveynler, eğitim personeli ve eğitim personeli dışındaki çalışanlardır.
   
 • Etkinlikler ve sonuçlar: aşağıda belirtilen etkinlikleri gerçekleştirerek anaokulu ve ilkokul eğitiminde kullanılmak üzere yenilikçi sağlıklı beslenme öğretim yöntemleri üretmek:
  • Araştırma
  • Çocuklara yönelik eğitim etkinlikleri (belirli günlerde eğitim kurumlarında düzenlenecek etkinlikler: 8 Kasım 2016 - Avrupa Sağlıklı Beslenme Günü; 22 Mart 2017 - Dünya Su Günü-; 7 Nisan 2017 - Dünya Gıda Günü) 
  • Yarışmalar ve Etkinlikler (Sağlıklı Yemek Tarifleri, Resim yarışması, vb.)
  • Doğal gıda üretim çiftliklerine/gıda tesislerine, kuruluşlarına çocuklarla birlikte yapılacak eğitim gezileri.
  • Atölye (ulusal düzeyde)
  • Yöntemsel materyalin hazırlanması
  • Eğitim programının hazırlanması
  • Uygulama seminerleri
  • Dış kullanıcılardan ve kamu kurumlarından gelen geri bildirimlerin analizi 
  • Eğitim programının dış uzman tarafından değerlendirilmesi